Biografie van Alle Jager

Geboren op 12-06-1935 te Broeksterwoude. Na de U.L.O ben ik in 1952 gaan werken bij de Bond van Coöp Zuivelfabrieken in Friesland en ben hier opgeleid tot Bedrijfscontroleur. Aan het eind van de bijna 18 jaar dat ik hier gewerkt heb, met een onderbreking van 2 jaar die ik als dienstplichtig matroos bij de Marine heb vervuld, ben ik aangevangen met schrijven en schilderen.

 

Begin jaren 70 ben in het Diaconessenhuis te Leeuwarden een opleiding voor operatie/anesthesie assistent begonnen, en heb hier als zodanig enige jaren gewerkt. In de tussentijd publiceerde ik korte verhalen in o.a. 'Gandalf', Elseviers literaire supplement en 'Sonde'.

 

In 1970 publiceerde de Arbeiders Pers te Amsterdam mijn bundel verhalen: 'Een kwestie van liefde'. In 1973 kreeg ik de tweede prijs bij bij de jaarlijkse Provinciale prijsvraag voor toneelmanuscripten met het toneelstuk 'de Kans' , en in 1975 de eerste prijs in eenzelfde prijsvraag met 'Halte'.

 

In 1979 werd door St.u.f.t. mijn toneelstuk ' P.R.'. uitgegeven. Na mijn werkzaamheden als O.K. assistent heb ik van schilderen mijn beroep gemaakt, met dank aan Maria van Everdingen, die mij stimuleerde deze stap te zetten. Een van de moeilijkste en ingrijpendste beslissingen die ik in mijn leven heb genomen en waarvan tot op de dag van vandaag de residuen van twijfel en spijt mijn gemoed niet hebben verlaten.

 

Myne Vrieswijk is met mij getrouwd en wij hebben 2 kinderen Sjoukje en Alexander.