Antithese

Men moet steeds een hogere waarheid zoeken die de oude waarheid bevat, maar die toch nieuw en anders is.

 

In dit geval is de waarheid dus een zoektocht en wel naar nieuwe (taal)concepten om de waarheid in uit te drukken

 

Een antithese is een tegenstelling. Het antwoord op - of beter - de weerlegging van een stelling (these) noemen we de antithese. De oplossing van de tegenstelling tussen these en antithese leidt tot de synthese, het besluit.

 

Deze dialectiek van these en antithese staat centraal in het denken van de Duitse filosoof G.W.F. Hegel en zijn navolgers.

 

bron: wikipedia